Skip to content

Kutubta: Calaamada Aadam

Calaamada Aadam - Qur'aanka

Calaamada Aadan - Taurat

(High) Suurat 7:19-26

(Eebe wuxuu yidhi) “Aadamow! Adiga iyo xaaskaaga waxaad deganaysaan Jannada, kuna raaxaysta khayrkiisa waxaad doontaan, hana u dhowaanina geedkan, ood la carartaan xumaan iyo xad-gudub.

Markaasaa Shayddaan bilaabay inuu talooyinka kula hadlo oo maankooda bayaan u hor keeno ceebtoodii iyaga ka qarsoonayd oo dhan. Wuxuu Yidhi Eebihiin waxa uun idinka Reebay Geedkan inaydaan Noqon Malaa'ig ama Dad waari. Oo isna wuxuu labadoodiiba ugu dhaartay inuu yahay lataliye daacad ah.

Markaasuu dhagar ku keenay, markay dhadhamiyeen geedka waxaa u muuqatay ceebtoodii, waxayna bilaabeen inay caleenta jannada isku toshaan jidhkooda. Wuxuuna u Yeedhay Eebahood Miyaanan Idinka Reebin Geedkaas oon Idinku Sheegin Shaydaanku inuu idiin yahay Col Cad.

Waxayna dheheen Eebow! Anagaa Dulminay Naftannada, Haddaadan noo Dambi Dhaafin oodan Nagu Nidin Naxariistaada waxaan Noqonaynaa kuwo Khasaaray.

 

Eebbana wuxuu yidhi, “Ku dega, idinkoo cadaawad idinka dhexeeya. Dhulkana waxaa ahaan doona meeshaad degganaan doontaan iyo waxaad heli doontaan - ilaa wakhti.

Allaah wuxuu yiri. “Waxaad ku noolaan doontaan dhexdeeda (dhulka) dhexdeeda, waxaadna ku dhiman doontaan dhexdeeda, xaggiisaana laydinka soo bixin doonaa marka dambe.

Banii aadamow. Waxaan idiinku yeellay dhar asturo ceebtiina iyo Quruxba. Laakiin dharka xaqnimada ayaa u wanaagsan. Taasina waxay ka mid tahay Aayaadka Eebe inay wax Xusuustaan

 

(Ta Ha) Suuratul 20:121-123

markaasay cuneen geedkii, markaasay u muuqatay cawradoodii, waxayna bilaabeen inay tolaan caleenta Jannada, dartiis, saasaana u caasiyey Aadam Eebihiis, wuxuuna damcay in la duudsiyo.

Waxaase doortay Eebihiis wuuna ka toobad aqbalay oo hanuuniyey.

(Nabi) Muuse wuxuu yidhi ka dega Jannada idinkoo col ah, hadduu idiinka yimaaddo hanuun xaggayga ruuxii raaca hanuunkayga ma khasaaro. Jid, hana ku dhicin murugo.

 

Genesis 2: 15-17

Rabbiga Ilaah ahu ninkii wuu kaxeeyey, oo wuxuu geeyey beer Ceeden inuu ka shaqeeyo oo dhawro. Oo Rabbiga Ilaah ahu wuxuu ninkii ku yidhi, Xor baad u tahay inaad wax ka cuntid geed kasta oo beerta ku yaal; laakiinse waa inaydaan waxba ka cunin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta, waayo, markaad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa.

Genesis 3: 1-23

Maskiina wuxuu naagtii ku yidhi, Ilaah miyuu yidhi, Waa inaydnaan wax ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal?

Naagtiina waxay abeesadii ku tidhi, Annagu waannu cuni karnaa midhaha dhirta beerta ku dhex taal; waad dhiman doontaa. ”

Maskii wuxuu naagtii ku yidhi, Hubaal dhiman mayside. "Waayo, Ilaah waa og yahay inaad goortaad cuntaan in indhihiinnu furmi doonaan, oo aad noqon doontaan sida Ilaah oo kale, idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta."

Oo naagtii markay aragtay in midhaha geedku cunto ku roon yihiin, indhahana ku roon yihiin, oo xigmad la doono, ayay soo qaadatay oo cuntay. Waxay kaloo siisay ninkeedii iyada la joogay, wuuna cunay. Markaasaa labadoodiiba indhahoodii furmeen, oo waxay garteen inay qaawan yihiin; markaasay caleemo berde isku tosheen, oo dabool bay samaysteen.

Markaasaa ninkii iyo naagtiisii ​​waxay Rabbiga Ilaaha ah kaga qariyeen geedihii beerta dhexdooda. Laakiinse Rabbiga Ilaah ahu wuxuu u yeedhay ninkii, oo ku yidhi, Xaggee baad joogtaa?

Oo isna wuxuu ugu jawaabay, Waxaan kugu maqlay beerta dhexdeeda, waanan cabsaday, maxaa yeelay, waan qaawanaa; sidaa darteed waan qariyay”.

Oo isna wuxuu ku yidhi, Yaa kuu sheegay inaad qaawan tahay? Miyaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray inaadan waxba ka cunin?

Markaasaa ninkii yidhi, Naagtii aad halkan i soo dhigtay, waxay i siisay midho geedkii, oo anna waan cunay. …
Naagtii waxay tidhi, Abeesada ayaa i khiyaanaysay, oo anna waan cunay.

Markaasaa Rabbiga Ilaah ahu wuxuu abeesadii ku yidhi, Waxan aad samaysay aawadood.
“Inkaar baad tahay…!
Calooshaada ayaa ku dhex gurguurta
oo ciid baad cuni doontaa
maalmaha cimrigaaga oo dhan,

Oo cadowga waan gelin doonaa
dhexeeya adiga iyo naagta,
iyo inta u dhaxaysa farcankaaga iyo heesaaga;
oo madaxaaguu burburin doonaa,
Oo adna cedhibtiisaad garaacdaa.

Aadanna wuxuu ku yidhi, Maxaa yeelay, waxaad maqashay naagtaada, oo waxaad wax ka cuntay geedkii aan kugu amray oo yidhi, Waa inaanad waxba ka cunin.
Dhulku waa inkaarnaa idinka aawadiin;
oo dhib aad u xanuun badan ayaad wax kaga cuni doontaa
maalmaha cimrigaaga oo dhan,

Waxay kuu soo bixin doontaa qodxan iyo yamaarug,
oo waxaad cuni doontaan geedaha duurka.

Dhididka dhididkaaga
waxaad cuni doontaa cuntadaada
ilaa intaad ku soo noqonayso dhulka,
maadaama lagaaga soo qaatay;
waayo, ciid baad tahay
boodh baad ku noqon doontaa.

Rabbiga Ilaaha ahu wuxuu Aadan iyo naagtiisii ​​u sameeyey dhar harag ah, wuuna u xidhay iyagii. Oo Rabbiga Ilaah ahu wuxuu yidhi, Ninku haatan wuxuu noqday sidii mid innaga mid ah, isagoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta. Markaasaa Rabbiga Ilaah ahu beertii Ceeden ka kaxeeyey isaga, si uu u sameeyo dhulkii isaga laga soo qaaday.