Skip to content

Masihku wuxuu wax ka dhigaa Nadaafadda Gudaha

  • by

Sidee bay muhiim u tahay in la nadiifiyo? Suuradda An-Nisaa (Suuradda 4 – Haweenka) ayaa sheegaysa

Kuwa xaqa rumeeyow ha u dhawaanina salaadda idinkoo sakhraansan intaad ka ogaanaysaan waxaad sheegaysaan ama Jannada dhexdeeda ah kuwa dhex mara [goobta salaadda] mooyee, intaad maydhaan [Jidhkaaga oo dhan]. Haddaad bukootaan ama safar ku jirtaan ama midkiin ka yimaaddo meel uu ku nasto ama aad la xidhiidhaan dumarka oo ay waayaan biyo, ka raadsada dhul nadiif ah oo ka tirtira wajigiinna iyo Gacmihiinna [Ac]. Eebana waa dambi dhaafe dambi dhaafe. (Suuradda An-Nisaa 4:43).

Amarka suuradda An-Nisaa waa inaan ku nadiifinno wejiga iyo gacmaheenna dhul nadiif ah salaadda ka hor. Nadaafadda dibadda waa muhiim.

Suuradda Ash-Shams (Suuradda 91 – Qorraxda) waxay kaloo inoo sheegaysaa in nafteenna – nafteenna gudeed ay si isku mid ah muhiim u tahay.

Waxaan ku dhaartaye Nafta, iyo saamiga iyo nidaamka la siiyey;

Iyo iftiiminteeda sida khaldan iyo xaqa ay leedahay;

Runtii isagaa liibaanay kii daahiriya.

Wuuna ku guul-darraystay inay taasi kharribto! ( Suuradda Ash-Shams 91:7-10).

Suuratu Ash-Shams waxay inoo sheegaysaa in haddii nafteena ama naftayadu ay daahir noqoto, markaas waan liibaanay, haddii ay naftayadu kharribtona aynu khasaarnay. Isa al Masih PBUH waxa kale oo uu baray wax ku saabsan nadaafadda gudaha iyo dibadda.

Waxaan aragnay sida ereyada Isa al Masih (NNKH) ay awood u lahaayeen wax ku baro, si ay u dadka bogsii, iyo xataa ilaa dabeecadda xakamayn.   Waxa kale oo uu baray inuu soo bandhigo xaaladda qalbiyadeenna - si uu noogu keeno inaan baarno qofka gudaha ah iyo sidoo kale dibadda. Waan naqaannaa nadaafadda dibadda, waana sababtaas wuduu ka hor inta aan la tukan salaadaha iyo sababta hilib xalaal ah loo cuno. Nebi Muxammad (NNKH), sida uu xadiisku sheegay

"Nadiiftu waa iimaanka badhkii..." (Muslim Ch. 1 Buugga 002, Nambarka 0432)

Nebi Isa al Masih (NNKH) wuxuu kaloo rabay inaan ka fikirno qeybta kale - kanyaga gudaha nadaafadda. Tani waa muhiim sababtoo ah inkasta oo aadanuhu arki karaan nadaafadda dibadda ee dadka kale, Eebe waa ka duwan yahay - wuxuu sidoo kale arkaa gudaha. Oo markii boqorradii dalka Yahuudah midkood oo dibadda dhawray oo aan qalbigiisa daahirin, ayaa nebigii wakhtigaas la yimid farriintan.

Waayo, Rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan dhulka oo dhan si ay u xoogeeyaan kuwa qalbigoodu isagay isku halleeyaan. ( 2 Taariikhdii 16:9 ee Sebuur )

Sida fariintaasi lagu dhawaaqay, nadaafadda gudeedku waxay la xidhiidhaa 'qalbigeena' - 'adiga' fakara, dareemo, go'aansada, dhiiba ama caasiya, oo xakameeya carrabka. Nebiyadii Zabuur waxay bareen inay ahayd harraad quluubteena Taasi waxay ahayd asalka dembigeenna. Quluubteenu aad bay muhiim u tahay in Isa al Masih (NNKH) uu tan ku nuuxnuuxsaday waxbariddiisa isaga oo isbarbar dhigaya nadaafadeena bannaanka. Waa kan sida Injiilku u diiwaan geliyay waqtiyadii kala duwanaa ee uu baray nadaafadda gudaha:

Nadiifi Gudaha iyo sidoo kale Banaanka

('Farrisiinta' halkan ayaa lagu sheegay. Waxay ahaayeen macalimiin Yuhuudi ah maalintaas, oo la mid ah imaamyada maanta. Isagu wuxuu sheegay in la siiyo 'tobnaad' Ilaah. Tani waxay ahayd sakadii Yuhuudda ee looga baahnaa.)

37 Markuu hadalkii dhammeeyey, Farrisi baa u yeedhay inuu wax la cuno; markaasuu galay oo miiska fadhiistay. 38 Laakiin Farrisigii waa yaabay kolkuu ogaaday in Ciise aanu markii hore maydhin cuntada ka hor.

39 Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, Haddaba idinkoo Farrisiin ah waxaad dusha ka nadiifisaan koobka iyo xeedhada, laakiin gudaha waxaa idinka buuxa hunguri weyn iyo xumaan. 40 Dadyahow nacasyahow! Kii sameeyey dibedda, miyaanu gudahana samaynin? 41 Laakiin hadda waxa idinku jira u deeqa masaakiinta, oo wax waluba adigay nadiif ahaan doonaan.

42 Waa idiin hoog, Farrisiin yahay, waayo, waxaad Ilaah ka bixisaan reexaanta toban meelood oo meel, iyo kabsarta iyo caleemaha kale oo dhan, laakiin waxaad diiddaan caddaaladda iyo jacaylka Ilaah. Waxa ay ahayd in aad tan dambe ku dhaqanto adiga oo aan kii hore ka tagin.

43 Waa idiin hoog, Farrisiin yahay, waayo, waxaad jeceshihiin kursiyada hore oo sunagogyada, iyo salaanta suuqa.

44 Waa idiin hoog, maxaa yeelay, waxaad la mid tahay qabuuro aan la arki karin, Oo dadku iyagoo aan garanaynin ay iska dul maraan. ( Luukos 11: 37-44 )

Taabashada meydka ayaa nin Yuhuudi ah nijaas ka dhigtay sida uu yiri sharciga. Ciise (NNKH) markuu yidhi dadku waxay ku dul socdaan 'xabaalaha aan la aqoonsan' wuxuu ula jeeday inay nijaas yihiin iyaga oo aan xitaa 'ogayn' sababtoo ah waxay dayaceen nadaafadda gudaha. Haddaynu tan dayacno waxaynu noqon karnaa nijaas sida kan rumaysadka leh ee aan nadaafadda u eegin.

The wadnaha waxay nijaaseeyaan qofka daahirka ah

Barashada soo socota, Isa al Masih (NNKH) wuxuu ka soo xigtay Nebi Ishacyaah (NNKH) oo noolaa 750 BC. ( halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan Isaiah)

Markaasaa waxaa Yeruusaalem Ciise uga yimid qaar Farrisiin iyo culimmo ah oo wax weyddiiyey. Xertaadu maxay xeerka waayeellada u jebiyaan? Gacmaha ma dhaqdaan ka hor intaanay wax cunin!”

Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Oo maxaad amarka Ilaah uga gudubtaan xeerkiinna aawadiis? Waayo, Ilaah wuxuu yidhi, Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus, oo ku alla kii caayaa aabbihiis ama hooyadiis waa in la dilaa. Laakiin waxaad tidhaahdaan, Haddii nin sheego, Aabbihiis ama hooyadii waxa loo isticmaali karayey inay yihiin kuwa Ilaah ka yimid. Waa inayan 'aabbahood ama hooyadood ku maamuusin'. Oo sidaasaad ereyga Ilaah u burinaysaan xeerkiinna aawadiis. Munaafiqiintay! Ishacyaah wuu ku saxsanaa markuu wax kaa sii sheegayay.

Dadkanu bushimahooda ayay igu maamuusaan,
laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay.
Wax aan micne lahayn bay ii caabudaan;
Waxbariddoodu waa qaynuunnada dadka.

10 Markaasaa Ciise dadkii badnaa u yeedhay oo ku yidhi, Bal maqla oo garta. 11 Waxa qof afkiisa galaa ma nijaaseeyaa iyaga, laakiin waxa afkiisa ka soo baxa ayaa isaga nijaaseeya.

15 Butros ayaa ku yidhi, Masaalkaa noo caddee.

16 "Weli ma caajis baad tahay?" Markaasaa Ciise weyddiiyey. 17 Miyaydnaan garanaynin in wax alla wixii afka galaa uu caloosha galo oo uu jidhka ka baxo? 18 Laakiin waxa qofka afkiisa ka soo baxaa qalbigay ka yimaadaan, oo kuwaasu iyagay nijaaseeyaan. 19 Waayo, waxaa qalbiga ka soo baxaa fikirrada sharka leh sida dil, iyo sino, iyo sino, iyo tuuganimo, iyo marag been ah, iyo cay. 20 Kuwanu waa waxa qofka nijaaseeya; laakiin gacmo aan la maydhin oo lagu cunaa iyaga ma nijaaseeyaan. ( Matayos 15:1-20 )

Kulankaan, Isa al Masih (N.N.K.H) waxa uu tilmaamay in aynu ku degdegno in aynu waajibaadkeenna diineed ka dhisno 'dhaqannada aadanaha' halkii aynu ka dhisi lahayn farriinta Ilaah. Waqtigii nebiga, hoggaamiyayaashii Yuhuuddu waxay iska indhatireen waajibaadkooda Eebbe hortiisa si ay u daryeelaan waalidkood da'da ah iyagoo lacagtooda u siinaya arrimo diimeed halkii ay ka caawin lahaayeen waalidkood.

Maanta waxaan la kulannaa dhibaato isku mid ah oo ah diidmada nadaafadda gudaha. Laakin Alle aad buu uga walaacsan yahay wasakhda quluubteena ka soo baxaysa. Nijaastan waxay keeni doontaa in aan cambaarayno Maalinta Xukunka haddaan la nadiifin.

Qurux dibadda ah laakiin gudaha xumaantu ka buuxdo

25 Waa idiin hoog, culimmo iyo Farrisiin yahay, labawejiilayaasha ahu. Waxaad nadiifisaa koobka iyo saxanka bannaankiisa, laakiin gudaha waxaa ka buuxa hunguri weyn. 26 Farrisi indhoole! Marka hore nadiifi gudaha koobka iyo saxanka, dabadeedna dibaddu way nadiif noqon doontaa.

27 Waa idiin hoog, culimmo iyo Farrisiin yahay, labawejiilayaasha ahu. Idinku waxaad tihiin sida qabuuro la caddeeyey, oo dibadda u qurxoon, laakiin gudaha waxaa ka buuxa lafaha kuwii dhintay iyo wax kasta oo nijaas ah. 28 Sidaa si la mid ah, dibadda waxaad dadka ugu muuqanaysaan dad xaq ah, laakiin gudaha waxa idinka buuxa munaafaqnimo iyo xumaan. ( Matayos 23:25-28 )

Isa al Masih (NNKH) waxa uu sheegayaa wixii aan aragnay dhammaanteen. Raacitaanka nadaafadda bannaanka waxay noqon kartaa wax caadi ah rumaystayaasha Ilaah, laakiin qaar badan ayaa weli ka buuxa hunguri-xumo iyo ku-tanaasul gudaha - xitaa kuwa diin ahaan muhiim u ah. Helitaanka nadaafadda gudaha waa lagama maarmaan - laakiin aad ayey u adag tahay. Alle ayaa si taxadar leh u xukumi doona nadaafada gudahayaga. Markaa arrintu waxay iskeed isu soo saartay: Sideen u nadiifin karnaa qalbiyadeenna si aan awoodno galaan Boqortooyada Ilaah maalinta qiyaame? Anaga ku sii wad Injiilka jawaabaha.

Soo deji PDF dhammaan calamadaha Al Kitaab oo ah buug ahaan

Leave a Reply

cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay *